Yến Chưng Đường Phèn

(đánh giá) 3 đã bán

390.000 650.000 

  • Có yến chưng cho người tiểu đường.
  • Lạc Bửu dùng đường ăn kiêng.