Yến Chưng Đường Phèn

2 đã bán

390.000 650.000 

  • Có yến chưng cho người tiểu đường.
  • Lạc Bửu dùng đường ăn kiêng.

Hạng thẻ thành viên:

  • Ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết từ 3% - 8%.