pxfb
logo.png

Phiếu Quà Tặng Gift Card

[section label=”Section with arrow” bg_color=”rgb(255,255,255)” dark=”true” padding=”60px” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”8″ span__sm=”12″ divider=”0″]

[ux_text text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

Phiếu Quà Tặng Gift card

“Món Quà Từ Tâm”

Gift card mang thông điệp “Món Quà Từ Tâm” của nhà hàng Lạc Bửu là một cách đặc biệt để bạn truyền tải tình cảm và sự quan tâm đến người trân trọng. Đây là một món quà mang giá trị tinh thần và ý nghĩa sâu sắc.

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_products type=”row” columns=”2″ show_cat=”0″ show_rating=”0″ show_quick_view=”0″ equalize_box=”0″ ids=”0″ cat=”83″]

[/col]

[/row]

[/section]