logo.png

rua-vi-ca-map-voi-nuoc-sach-roi-dem-di-ngam-voi-gung-hanh-trong-1-tieng

Rửa vi cá mập với nước sạch rồi đem đi ngâm với gừng, hành trong 1 tiếng
rua-vi-ca-map-voi-nuoc-sach-roi-dem-di-ngam-voi-gung-hanh-trong-1-tieng

Rửa vi cá mập với nước sạch rồi đem đi ngâm với gừng, hành trong 1 tiếng