logo.png

trung-mi-va-cai-thia-trong-khoang-thoi-gian-2-3-phut

Trụng mì và cải thìa trong khoảng thời gian 2 - 3 phút
trung-mi-va-cai-thia-trong-khoang-thoi-gian-2-3-phut

Trụng mì và cải thìa trong khoảng thời gian 2 – 3 phút