logo.png

chien-ga-so-qua-voi-dau-den-khi-da-san-vao-va-phan-thit-chin-toi

Chiên gà sơ qua với dầu đến khi da săn vào và phần thịt chín tới
chien-ga-so-qua-voi-dau-den-khi-da-san-vao-va-phan-thit-chin-toi

Chiên gà sơ qua với dầu đến khi da săn vào và phần thịt chín tới