logo.png

Thành phần – 1 Vi cá trung. – 3 Sò điệp Nhật. – 5 Sò điệp VN. – Nấm đông trùng hạ thảo. – Nấm đông cô Nhật. Ăn kèm Giá ngò. (4)