Combo 4 Loại Yến Chưng Lạc Bửu

3 đã bán

550.000 

  • Có yến chưng cho người tiểu đường.
  • Lạc Bửu dùng đường ăn kiêng.

Hạng thẻ thành viên:

  • Ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết từ 3% - 8%.