Thanh Tuyền

11/11/2020

Em sợ bột ngọt và món tiềm có mùi thuốc bắc, mà cả hai điểm trên đều không có nên em khá hài lòng với vị hiên tại.

Đây là lời chia sẻ của bạn Tuyền khi Lạc Bửu hỏi tham cảm nhận của em ấy sau khi dùng món bào ngư hải sâm gà ác tiềm thuốc bắc và bào ngư hải sâm gà tre tiềm trùng thảo hoa.

Em ấy sợ nhất là bột ngọt vì ăn bột ngọt cơ thể sẽ bị co giật, người nhà em ấy thì ghét mùi thuốc bắc nên khi nghe em ấy đặt hai món này ăn tối tỏ vẻ không vui.

Bao Ngu Hai Sam Ga Tr Etiem Dong Trung Ha Thao

Nhưng khi ba mẹ em ăn hai món thì họ khen ngon quá trời, dặn em đặt thêm 1 thố 20/11 biếu thầy giáo cũ của em.