Thanh Hương

11/11/2020

Công việc kinh doanh, việc con cái gia đình nhiều lúc làm mình mệt mỏi, ngủ không được ngon. Nhờ món bào ngư hải sâm tiềm đông trùng hạ thảo, ăn xong giúp mình ngủ ngon, sáng dậy lại tỉnh táo tiếp tục cho công việc kinh doanh nước hoa của mình.